Авторизация
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
м. Кропивницький
м.Кропивниций вул. Шульгиних 38
(0522) 24-27-97
31079861@mail.gov.ua

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
м. Кропивницький

МЕНЮ

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД

zagal-vidomost.png

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 – це загальноосвітній навчальний заклад, який надає освітні послуги відповідно до потреб суспільства та регіону. У старших класах закладу здійснюється профільне навчання: функціонують класи історичного та біологічного профілів.

Школа розташована у триповерховому корпусі, побудованому у 1967 році. Обладнана 26 кабінетами, серед яких – один кабінет хімії, один – фізики, два – інформатики, один – математики, один – біології, один – історії. Є столярна та швейні майстерні, спортивна зала. На території школи створено футбольне поле із штучним покриттям. До послуг учнів у закладі працює шкільна їдальня на 120 місць, бібліотека, що нараховує більше 32 000 примірників навчальної та художньої літератури. Для учнів початкової школи працюють 6 груп продовженого дня. Функціонує один інклюзивний клас. Створене доступне середовище для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 має свою структуру та складається із структурних частин, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях :

 • початкова освіта (1-4-ті класи);
 • базова середня освіта (5-9-ті класи);
 • профільна середня освіта (10-11 (12)-ті класи).

            Кожен рівень освіти являє собою завершений етап, що характеризується певною складністю, певним рівнем компетентностей, які цей рівень надає та відповідають Державним стандартам освіти в Україні.

          Керівництво закладом здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України, статутом закладу освіти та трудовим договором. Колегіальним органом управління закладу є Педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про освіту» і статутом закладу.

          До складу Педагогічної ради входять усі педагогічні працівники закладу.

          Педагогічна рада закладу:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

          Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями директора школи.

          Діяльність Педагогічної ради визначається Положенням по закладу, що схвалено Педагогічною радою (протокол № 10 від 30.08.2017 року) та затверджено наказом по закладу № 183 від 01.09.2017 року.

          У закладі також діють:

 • органи самоврядування працівників (Первинні профспілкові організації);
 • орган самоврядування здобувачів освіти (Шкільний парламент);
 • органи батьківського самоврядування (Батьківські активи – у класах та Батьківська рада – загальношкільний орган);

          Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу.

© 2021. Всі права захищені.